ANSYS AIM

ANSYS release 16.0 was tevens het startpunt voor de ontwikkeling van ANSYS AIM.

“AIM” staat hier voor “ANSYS Integrated Multiphysics” en is een nieuw geïntegreerd platform dat Multiphysics toepassingen toegankelijk maakt voor iedere engineer.

ANSYS AIM is de volgende stap op weg naar een volledig simulatiegestuurd productontwikkelingsproces (“Simulation Driven Product Development”).

Of in een simulatie nu structurele, stromings, thermische of electromagnetische eigenschappen een rol spelen, alle aspecten van de workflow worden ondersteund in één window. Ten opzichte van een verzameling losse softwareoplossingen worden de trainings- en implementatiekosten hierdoor drastisch gereduceerd.

In ANSYS AIM zijn veel voorkomende taken geautomatiseerd. Daarnaast kunnen, gebruikmakend van AIM’s open en flexibele op ANSYS Workbench gebaseerde architectuur, workflows en best practices in gespecialiseerde applicaties worden vastgelegd. Ontwerpers en minder ervaren gebruikers krijgen hierdoor toegang tot geavanceerde simulaties maar dan zonder de ballast van niet relevante analyseopties.

ANSYS AIM laat vooral zien dat ANSYS een aanzienlijke inspanning levert om één geïntegreerd platform te bouwen waarin alle fysische discplines naadloos op elkaar aansluiten. De komende maanden en jaren zal AIM zich snel ontwikkelen en ANSYS gebruikers vele nieuwe mogelijkheden bieden.