ANSYS Fluids

ANSYS Computational Fluid Dynamics (CFD)

De primaire ANSYS producten voor stromingsanalyse (CFD) zijn ANSYS CFX en ANSYS Fluent. Met deze ANSYS producten kan een uitgebreide reeks vraagstukken worden gesimuleerd:

  • Aerodynamica
  • Hydrodynamica
  • Verbranding
  • Mengen van vloeistof/vaste stof/gas
  • Dispersie van deeltjes
  • Chemische reacties
  • Warmtetransport

Zowel stationaire- als transiënte stromingen zijn eenvoudig en snel te analyseren.

Een simulatie begint bijvoorbeeld met het importeren van een geometrie uit een CAD pakket. Vervolgens wordt het model gemeshed. Indien nodig kan het mesh tijdens de simulatie dynamisch vervormen. De randvoorwaarden worden aangebracht bij de in- en uitlaat van het stromingssysteem. Deze kunnen eventueel tijdsafhankelijk zijn. Het resultaat van de analyse, zoals de stroomlijnen, chemische reacties of warmte transport, wordt grafisch in het model weergegeven. Indien er probleemgebieden worden gevonden is het model snel aan te passen en kan het verbeterde model opnieuw worden geanalyseerd. Na een paar iteraties is het resultaat een geoptimaliseerd product of systeem dat voldoet aan de gestelde ontwerpcriteria.

De onderstaande videos geven stap-voor-stap een indruk van het verloop van een aantal karakteristieke CFD analyses: