ANSYS Meshing

Voor de meeste eindige elementen analyses wordt veel tijd besteed aan het maken van het rekenmodel in de pre-processing fase.

Met het toenemend gebruik van 3D CAD modellen als basis voor de analyse, is het accent verschoven van geometrie creatie naar het opschonen van het CAD model en meshing.

Het genereren van een mesh is van grote invloed op het verloop van de analyse. Een te fijne mesh resulteert in lange rekentijden, maar een te grove mesh geeft onnauwkeurige resultaten. ANSYS meshing technologie biedt de mogelijkheden om deze twee aspecten met elkaar in evenwicht te brengen. De software levert een kwalitatief hoogwaardige mesh met een minimum aan inspanning aan de kant van de gebruiker.

ANSYS meshing maakt gebruik van de sterke kanten van diverse meshing tools die in de loop der jaren zijn ontwikkeld. Deze zijn toegankelijk vanuit een enkele gebruikeromgeving: ANSYS Workbench.