ANSYS Modeling

Twee ANSYS Modelleer Technieken

ANSYS beschikt over twee technieken voor het creëren van de geometrie: ANSYS SpaceClaim Direct Modeler (SCDM) en ANSYS DesignModeler (DM).

In het ontwerpproces zijn deze te positioneren tussen het CAD systeem en de analyse zelf. Het is mogelijk om een nieuwe geometrie helemaal in ANSYS SCDM of ANSYS DM te tekenen, maar de start-geometrie wordt vaak ook uit het CAD systeem overgenomen en vervolgens geschikt gemaakt voor de analyse. 

ANSYS SCDM importeert een niet-associatief model, zonder parameters, uit het CAD systeem. Dit is het tegenovergestelde van wat ANSYS DM doet; deze leest het native CAD bestand inclusief de parameters. Het model blijft in ANSYS DM associatief met het CAD model. Aanpassingen van de parameters in ANSYS DM worden doorgegeven aan het CAD systeem en vice versa. 

ANSYS SCDM gaat uit van direct modeling, en laat het toe de geometrie vrij te manipuleren, zonder de beperkingen van een feature tree en de bijbehorende her-generaties.