Bouwcombinatie Maeslantkering

Maeslantkering

De stormvloedkering ligt in de Nieuwe Waterweg en is een van de grootste waterbouwkundige werken in Nederland. De stormvloedkering, ofwel Maeslantkering, werd in het voorjaar van 1997 officieel in gebruik genomen. Het is het laatste onderdeel van de Deltawerken en wordt alleen bij storm van orkaankracht in werking gesteld. De kering moet bescherming bieden tegen waterstanden hoger dan 3 meter boven NAP. Bij dreigende stormvloed stromen de drijfkisten, ruimtes onderin de wanden vol water, waardoor ze afgezonken kunnen worden op een fundament op de rivierbodem. Een deur is bijna even lang als de Eiffeltoren en in gewicht zelfs vier keer zo zwaar. De twee gekromde stalen wanden die het zeewater moeten tegenhouden zijn 210 meter lang en 22 meter hoog. De sterkteberekeningen van de deuren, het bolscharnier en de funderingen zijn met ANSYS uitgevoerd.

De Maeslantkering.