Movares

ANSYS voor ontwerp- en controleberekeningen

Bij Movares in Utrecht wordt ANSYS onder meer ingezet voor ontwerp- en controleberekeningen van civieltechnische constructies, zoals bruggen, fly-overs en tunnels. Deze dubbelsporige brug over het Twentekanaal bij Eefde heeft een overspanning van circa 100 m en is in ANSYS gemodelleerd m.b.v. 12.500 elementen. Met name de getordeerde geometrie van de boog en de veelheid aan mogelijk maatgevende statische en dynamische belastingen vormden zowel op het vlak van de modellering van de constructie als van het datamanagement m.b.t. de berekeningsresultaten een uitdaging.

www.movares.nl