Industrial IoT in de praktijk: De slimme accuboor!

In dit proefproject hebben we de mogelijkheid onderzocht om, met behulp van een virtuele sensor de resterende levensduur van een accuboormachine te berekenen. Daarnaast willen we  de boormachine op afstand kunnen bedienen. Op basis van de afgeleide spoeltemperatuur van de boor, wordt de resterende levensduur, zoals gemeten in Ansys weergegeven in ThingWorx.  Het project is een eerste voorbeeld van de krachtige combinatie van Ansys en PTC‐software, gebundeld met kennis van CadCorner ‐ GPO Solutions ‐ Infinite.