Inschrijf- en betalingsvoorwaarden

  • Inschrijving voor een opleiding vindt uitsluitend schriftelijk plaats.
  • Telefonische reserveringen kunnen alleen via schriftelijke aanmelding definitief worden ingeroosterd.
  • Alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname. Minimale aantal deelnemers om een cursus door te laten gaan is 3.
  • Kostenloos annuleren is mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursusprijs doorberekend. Bij het niet verschijnen op een cursus zal het gehele cursusbedrag in rekening worden gebracht.
  • Alle gefaktureerde bedragen dienen uiterlijk binnen 1 maand na faktuurdatum voldaan te zijn.
  • Infinite behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Infinite verschafte leermiddelen. De cursist is niet gerechtigd cursusmateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in gebruik te geven.
  • Indien de training op locatie van de opdrachtgever plaatsvindt dient de opdrachtgever te beschikken over een geschikte trainingsruimte. Er geldt een maximum aantal van 8 cursisten.
  • Door inschrijving aan een cursus geeft de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren.