Introduction to ANSYS Mechanical APDL Part II

De Introduction to ANSYS Mechanical APDL Part II geeft een verbreding en verdieping van het gebruik van ANSYS met de Mechanical APDL interface.  Een groot aantal veel toegepaste simulatie technieken wordt behandeld alswel de ANSYS programmeertaal waarmee door middel van input files modellen kunnen worden opgebouwd en variaties kunnen worden doorgerekend. De duur van de cursus is twee dagen.

Het is gewenst dat u vooraf de ANSYS Mechanical APDL – Part I training heeft gevolgd. Enige ervaring met het gebruik van de ANSYS Mechanical APDL interface is noodzakelijk.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Introductie in de ANSYS Parametric Design Language:    

    Parameters, arrays en tables 
    Macros en input files

  • Werken met elementen:

   Element coördinaat systemen
   Surface effect elementen
   Element table resultaten

  • Balk elementen
  • Koppeling en constraint equations
  • Thermisch-structurele, thermisch-electrische en electrostatisch-structurele koppeling
  • Submodeling techniek
  • Modaal en mode-superpositie harmonische analyse
  • Introductie in niet-lineaire analyses
  • Bonded Contact tussen onderdelen van assemblies
  • Postprocessing

De presentaties worden afgewisseld met praktische workshops zo gaat u de submodeling techniek toepassen en input files schrijven.