Introduction to ANSYS Mechanical

In de driedaagse cursus “Introduction to ANSYS Mechanical” worden de basisvaardigheden geleerd voor het uitvoeren van structurele- en thermische analyses in de ANSYS Workbench Mechanical interface. De cursus wordt speciaal aanbevolen voor nieuwe gebruikers, maar ook gebruikers die slechts incidenteel analyses uitvoeren en hun kennis op peil willen brengen zijn uiteraard van harte welkom.

ANSYS Mechanical heeft een zeer gebruiksvriendelijke interface waarin niet alleen eenvoudige, maar ook zeer complexe analyses kunnen worden uitgevoerd. Het effectief uitvoeren van simulaties begint met een gedegen kennis van ANSYS Mechanical en dat is precies waar deze cursus voor is bedoeld!

Cursisten leren in het preprocessing deel van de cursus hoe ze een goed eindige elementen model moeten opzetten. De interactie met het CAD model en het werken met parameters wordt behandeld. Speciale aandacht gaat uit naar het meshen van de onderdelen en de connecties tussen de parts (o.a. contact, joints, springs). De verschillende belastingen en supports worden uitgelegd, zodat duidelijk is in welke situaties ze gebruikt kunnen worden. Men leert bovendien hoe automatisering toegepast kan worden om analyses zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

In het postprocessing deel wordt ingegaan op het beoordelen van de resultaten. De cursisten leren bijvoorbeeld hoe ze de nauwkeurigheid van de berekende spanningen kunnen controleren en indien nodig verhogen.

De cursus bevat veel workshops waarin allerlei analyses worden uitgevoerd:

  • Lineaire sterkteberekening
  • Thermische analyse
  • Voorgespannen constructies (multistep analyse)
  • Lineaire knikberekeningen
  • Detail analyses (submodeling)
  • Dynamische eigenfrequenties (modal)
  • Niet-lineaire sterkteberekening (large deflections)