Introduction to ANSYS Mechanical

Via deze cursus kunt u de basisvaardigheden ontwikkelen voor het uitvoeren van lineair structurele en thermische analyses in de ANSYS Workbench omgeving.

Deze cursus wordt aanbevolen voor nieuwe en sporadische gebruikers. De cursus duurt 2 dagen met een optie voor een extra dag met geavanceerde mogelijkheden.

De Mechanical omgeving omvat een aantal systemen om mechanische simulaties in uit te voeren. In deze cursus leert u het gebruik van de Mechanical interface voor de import van geometrie, het aanmaken van de mesh en de verbinding tussen geometrieën. Ook het aanbrengen van belastingen en randvoorwaarden en het postprocessen van den resultaten komt aan de orde.

Naast de procedure voor het uitvoeren van lineaire sterkteberekeningen worden ook de procedures voor thermische berekeningen en modaal analyses behandeld. Ook de opties in de interface voor het versnellen van diverse taken worden besproken, zodat analyses zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd.

De onderstaande onderwerpen worden behandeld in een combinatie van presentaties en workshops.

Dag 1:

  • Basisvaardigheden Workbench platform
  • Basisvaardigheden Mechanical interface
  • Static Structural Analysis

Dag 2:

  • Postprocessing
  • CAD en Parameters
  • Meshing
  • Modeling Connections (intro contact) en Remote Boundary Conditions
  • Modal en Thermal analysis