Disclaimer

Deze website is eigendom van Infinite Simulation Systems B.V.

Geregistreerd hoofdkantoor

Takkebijsters 15D
4817 BL Breda
Tel. +31 76 - 578 09 90
info@infinite.nl

Helpdesk:
+31 76 - 578 09 96
support@infinite.nl

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn eigendom van Infinite Simulation Systems B.V. tenzij anders aangegeven, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Niets van deze site mag worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

De op deze website getoonde informatie wordt door Infinite Simulation Systems B.V. met zorg samengesteld, doch aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Verwijzingen naar sites die niet door Infinite Simulation Systems B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Infinite Simulation Systems B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Als u onjuistheden constateert

Mocht u onjuistheden aantreffen, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten. U vindt onze contactgegevens hier. We zullen binnen 24 uur reageren. Bij voorbaat dank.

We reageren zo snel mogelijk

Als je ons een e-mail stuurt of contact opneemt via onze website, proberen we zo snel mogelijk te reageren. We proberen te zorgen dat we gelijk de juiste persoon met jou in contact brengen.