EEM-Theorie Cursus

In samenwerking met de Universiteit Twente organiseert Infinite eenmaal per jaar een 3-daagse basiscursus eindige-elementenmethode. Deze cursus levert u een uitstekende voorkennis voor de ANSYS gebruikers cursussen.

Ook als u al enige ervaring met ANSYS heeft kan deze cursus een nuttige aanvulling zijn op uw kennis van de eindige-elementenmethode. De lessen zullen worden verzorgd door een docent van de Universiteit Twente.

De lesstof wordt behandeld in 3 dagen. Er zijn 2 volwaardige practicum oefeningen met ANSYS en 1 demonstratie/practicum. De demonstratie en practica geven een illustratie van de lesstof en vormen tevens een afwisseling van de presentatievorm. Voor de cursus wordt gebruik gemaakt van een boek: M.J. Fagan, “Finite Element Analysis, Theory and Practice” en een aanvullend dictaat. Bij het practicum wordt een stap-voor-stap handleiding ter beschikking gesteld.

Dag 1

 • Algemene toepassingen in de praktijk
 • Directe afleiding elementsstijfheidsmatrix voor een klein vakwerk (verplaatsingsmethode)
 • Opstellen vergelijkingen op element niveau voor een staafelement
 • Opbouw systeemvergelijking vanuit de element-vergelijkingen
 • Staven in 2-D situaties m.b.v. rotatiematrix
 • Assemblage van de systeemmatrix en vector
 • Balkelementen, introductie van rotatie-vrijheidsgraden (oriëntatie)
 • Directe methode voor stijfheidsmatrix op basis van 2 knopen (4 vrijheidsgraden)
 • Rotatie van een balk in het 2D vlak met een rotatiematrix
 • Toevoegen normaalstijfheid (combinatie 2D buiging en staaf-element)
 • Rotatie 2D balk-element met normaalstijfheid
 • Loodrecht op het vlak belaste balkconstructies
 • Ruimtelijke balkconstructies, inclusief normaalstijfheid en torsiestijfheid
 • Onderscheid Ix en Iy en verschil tussen Ip en J

Dag 2

 • Spannings- en vervormingsleer 3D
 • Evenwichtsvergelijkingen
 • Principe van virtuele arbeid
 • Alternatieve afleiding voor een staafelement
 • Algemene afl eiding elementsmatrix en vector m.b.v. virtuele arbeid
 • Voorbeeld lineaire staaf
 • Interpolatiefuncties voor simplex elementen 2D en 3D
 • Natuurlijke coördinaten voor 2D en 3D
 • Vector-functies interpoleren vanuit de knooppunten
 • Modelleren van een probleem
 • Symmetrie-beschouwing
 • Vlakspanning, vlakvervorming en rotatiesymmetrie
 • Lineaire elementen voor vlakvervorming en vlakspanning
 • Lineaire rotatorische symmetrische elementen en lineaire volume-elementen 

Dag 3

 • Hogere orde elementen voor 2D
 • Numerieke integratie (Gauß) (1D, 2D, 3D)
 • Postprocessing resultaten, extrapolatie naar knooppunten, contourlijnen
 • Foutschatting op basis van spanningssprongen
 • Invloed van elementgrootte en elementvorm