ANSYS Mechanical Fatigue

ANSYS Mechanical Fatigue is een module die kan worden ingezet om in Workbench het vermoeiïngsgedrag van constructies te berekenen.

Gebruikers kunnen levensduur berekeningen maken voor zowel high-cycle fatigue alsook low-cycle fatigue problemen.

Het is aan te raden dat de cursist reeds bekend is met de ANSYS Mechanical interface en bijvoorbeeld de cursus “Introduction to ANSYS Mechanical” heeft gevolgd.

In deze cursus leert men hoe de verschillende vermoeiïngsberekeningen kunnen worden uitgevoerd. De volgende onderwerpen worden behandeld dmv presentaties en workshops:

  • Stress-Life Fatigue
  • Strain-Life Fatigue
  • Mean Stress corrections
  • Rainflow cycle counting, Palmgren-Miner rule
  • Ramberg-Osgood plasticity relation