ANSYS Rigid Body Dynamics

De ANSYS Rigid Body Dynamics solver is geoptimaliseerd voor het simuleren van starre mechanismen.

De berekende motion loads kunnen vervolgens worden gebruikt als input voor een sterkteberekening met flexibele onderdelen.

Enige basiskennis van dynamica en sterkteleer is handig als men deze cursus wil volgen. Verder is het aan te raden dat de cursist bekend is met de ANSYS Mechanical interface en bijvoorbeeld de cursus “Introduction to ANSYS Mechanical” heeft gevolgd.

In deze één-daagse cursus leert men hoe multibody analyses in de ANSYS Mechanical interface kunnen worden uitgevoerd. De volgende onderwerpen worden bekeken dmv presentaties en workshops:

  • Multibody analyses met starre en/of flexibele onderdelen
  • Connections (joints, stops/locks, springs, contact)
  • Initial conditions, loading en boundary conditions