Solving FSI Applications

Deze cursus geeft u een goed overzicht van de Fluid-structure interactie analyse mogelijkheden met ANSYS Mechanical en ANSYS CFX. Een goede start als u meer wilt weten over FSI. De duur van de cursus is twee dagen.

Voor het volgen van deze cursus is ervaring met het gebruik van de ANSYS software noodzakelijk.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Introductie fluid-structure interaction
  • One-way FSI
  • Immersed solids
  • Moving mesh
  • 6-DOF rigid body solver
  • Two-way FSI

Het behandelen van de stof wordt afgewisseld met praktische workshops, zo gaat u een simulatie uitvoeren aan de beweging van een scheepsromp op model schaal in een test bassin en een twee-weg FSI analyse uitvoeren aan een rubberen pijp bochtstuk.